Charnecky

Skrajne niedowartościowanie. C/EBITDA = ~2,2.

GPW:ATT   GRUPAAZOTY
Poziom ~35 zł kluczowy na chwilę obecną, w celu wejścia notowań spółki na trend wzrostowy.

W mojej ocenie walor skrajnie jest niedowartościowany, skłania do przeważania w portfelu akcji przy bardzo drogim rynku.

Fundamentalnie wspomagać może obecna korekta na rynku gazu ziemnego i zejście poniżej poziomu 5 USD / 1 mln BTU (osobna analiza dla gazu ziemnego będzie na moim profilu).

Z drugiej strony ceny nawozów mineralnych osiągają historyczne, rekordowe poziomy z saletrą amonową już na poziomie 3000 zł / tona netto, co jest wartością szokującą (w kontekście drożejącej żywności), ale też powinien przełożyć się na o wiele wyższe przychody w IV kwartale rdr.