KamilKopec

Cudze chwalicie, Grupy Azoty nie znacie!

Long
GPW:ATT   GRUPAAZOTY
Parafraza staropolskiego przysłowia idealnie odzwierciedla moje niedawne odkrycie. Poszukując atrakcyjnych spółek, kompletnie pominąłem spółkę, która była mi najbliższa przez lata. Siedziba główna drugiej co do wielkości europejskiej firmy produkującej nawozy azotowe mieści się w Mościcach, dzielnicy Tarnowa, w której wychowałem się i dorastałem. Ponadto, na „Azotach” od ponad 40 lat pracuje mój tata.

ATT to jedna z kluczowych grup kapitałowych branży nawozowo-chemicznej w Europie.” - Grupa Azoty.
Na polskim rynku Grupa Azoty jest absolutnym czempionem w sektorze przemysłu chemicznego, ponad 2,5 razy przewyższając Ciech (pozycja druga) pod kątem przychodów ze sprzedaży.

Strategia Grupy na najbliższe lata (do 2020 r.) opiera się na czterech filarach: ukończenie procesu konsolidacji grupy kapitałowej, wzmocnienie pozycji wśród liderów rozwiązań dla rolnictwa w Europie, rozwój działalności poza nawozowej oraz tworzenie i wdrażanie innowacji.

Te górnolotne plany byłyby niczym, gdyby nie wyniki finansowe ukazane w sprawozdaniu za 2017 r. Co prawda sektor chemiczny rośnie mniej dynamicznie niż inne sektory gospodarki, ale jak pokazuje historia, jest to sektor cechujący się względnie stabilnym wzrostem, bez głośnych afer jak w przypadku sektora budowlanego, który potrafił dynamiczny wzrost przypieczętować spektakularnym spadkiem (lub niemalże upadłością) wielu spółek.

Podsumowując:
Najważniejszy na tę chwilę jest dla mnie wskaźnik Cena / Wartość księgowa, który na poziomie 0,57 (średnia dla sektora: 1,06) jest najniższym wśród polskich spółek chemicznych. Ten fakt w połączeniu z powyższymi informacjami otwiera możliwość zakupu akcji stabilnej, dużej, ale ciągle rozwijającej się Grupy Azoty, po cenie najniższej od lipca 2012. Niemniej jednak moje sentymentalne rozważania o spółce przemysłowej mieszczącej się najbliżej mojego rodzinnego domu, mogą wpłynąć na zbyt optymistyczny osąd wyników i potencjału tej spółki, szczególnie że przemysł chemiczny nigdy nie leżał w kręgu moich zainteresowań.
Może najwyższa pora to zmienić?

Źródła:
Strona Grupy Azoty
Biznes Radar, Sektor GPW: Przemysł Chemiczny
Przysłowie: Stanisław Jachowicz

Nota prawna:
Treść niniejszego artykułu jest wyłącznie informacyjno-edukacyjna, a poszczególne teksty są wyrazem osobistych poglądów autora. Niniejszy artykuł ani w całości, ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, pozycja 1715). Autor nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartych w nim treści.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.