Comparic

Arctic Paper wyłamuje konsolidacje po publikacji raportu za II k

Short
GPW:ATC   ARCTIC
W minionym kwartale spółka Arctic Paper uzyskała 20,56 mln zł zysku netto z działalności kontynuowanej, wobec 18,38 mln zł raportowanych rok wcześniej. Strata netto z działalności zaniechanej wyniosła natomiast 0,93 mln zł wobec 1,86 mln zł w analogicznym okresie w 2017 r.
"Zysk/ strata netto z działalności zaniechanej obejmuje wyniki AP Mochenwangen i spółek utworzonych w celu nabycia papierni. Ponieważ Zarząd Arctic Paper S.A. podtrzymuje gotowość do sprzedaży papierni, jej działalność jest wykazywana jako niekontynuowana" – informuje spółka w raporcie.
Notowania spółki na poniedziałkowym otwarciu reagowały spadkiem o ponad 3%, rozrysowując niewielką podażową lukę. W efekcie cena wybija dolne ograniczenie konsolidacji i istotny poziom wsparcia wypadający na 4,00 zł za akcję. Cenę w ryzach utrzymuje jeszcze strefa S/R z początku bieżącego roku, jednak jej wybicie otwiera drogę do testu minimów YTD wypadających na 3,58 zł.

Sprawdź największy polski portal traderski - http://comparic.pl i dołącz do najbliższej edycji konferencji InvestCuffs! http://expo.investcuffs.pl. Do zobaczenia w Krakowie!
Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.