PrzemyslawB

Podwójne dna na akcjach Apatora.

Long
GPW:APT   APATOR
Blisko ceny 30 złotych za akcję, utworzyła nam się formacja Podwójne Dno. GPW:APT

Może to zwiastować powolny wzrost notowań Apatora.

Nie jest to jakiś "pewniak", ale małe ryzyko można śmiało podjąć.

Target: 33 złote.

SL - przebicie formacji podwójnego dna.