RelacjeRynku

"Komentarz rynkowy" - AITON CALDWELL

Long
NEWCONNECT:AIT   AITON CALDWELL
Akwizycje rynkowe kluczowym kierunkiem dla podmiotów z branży telekomunikacyjnej

„Obecnie branża telekomunikacyjna podlega bardzo silnej konsolidacji, co widoczne jest poprzez obecność na rynku czterech głównych operatorów komórkowych, przy jednoczesnych czterech tysiącach wpisów do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Warto przy tym zauważyć, że wspomniana konsolidacja rynkowa spowodowała, że praktycznie nie istnieją już operatorzy telekomunikacyjni średniej wielkości, gdyż stali się oni w międzyczasie częścią grup związanych z czterema głównymi operatorami komórkowymi” – komentuje aktualną sytuację branży telekomunikacyjnej Rafał Pietrzak, Prezes Zarządu Aiton Caldwell S.A.

„Z naszej perspektywy również, chcąc zachować trwałą konkurencyjność rynkową, akwizycje innych podmiotów z branży są obecnie kluczowym kierunkiem strategicznym, na którym koncentrujemy swoje działania. Przeprowadzenie tego typu transakcji daje możliwość skokowego zwiększenia liczby obsługiwanych klientów, a w konsekwencji także generowanych przychodów, a to właśnie efekt skali ma decydujące znaczenie na tak wymagającym rynku jak sektor telekomunikacyjny” – podkreśla.

„Cele akwizycyjne powinny być jednak realizowane w sposób mądry czyli z poszanowaniem perspektywy drugiej strony, co warunkuje pomyślność biznesową całego przedsięwzięcia” – dodaje.

„W naszym przypadku zakładamy akwizycję w modelu konsolidacji poziomej czyli przejmowanie podmiotów z branży o podobnej wielkości, mierzonej przychodami rocznymi na poziomie od dwóch do pięciu milionów złotych” – podsumowuje Prezes.

O Aiton Caldwell S.A.:
Aiton Caldwell to dostawca usług telekomunikacyjnych oraz ich integrator w oparciu o własne rozwiązania technologiczne.

Spółka oferuje systemy telekomunikacyjne IP-PBX i telefonię VoIP, przeznaczone zarówno dla małych i średnich przedsiębiorstw, jak również dla klientów korporacyjnych.

Aiton Caldwell prowadzi działalność w oparciu o dwie główne marki produktowe, którymi są Datera i FCN, dedykowane dla poszczególnych i wzajemnie uzupełniających się segmentów rynku.

Datera to centrale telefoniczne IP-PBX: stacjonarne Call-eX i chmurowe Call-eX Cloud, a także usługi głosowe SIP Trunk BIZ dla biznesu, skierowane głównie dla rynku małych i średnich przedsiębiorstw oraz największych klientów korporacyjnych, w tym telco.

FCN to platforma usługowa VoIP oferująca połączenia dla rynku masowego i mikrofirm. Oprócz wysokiej jakości, tanich połączeń telefonicznych, FCN oferuje bogaty zestaw biznesowych usług dodanych, takich jak np.: Wirtualny Faks, Wirtualna Centralka czy Telekonferencje.

Akcje Aiton Caldwell S.A. notowane są na rynku alternatywnym New Connect, prowadzonym przez warszawską Giełdę Papierów Wartościowych.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.