RelacjeRynku

"Spółka od fundamentów" - AITON CALDWELL

Long
NEWCONNECT:AIT   AITON CALDWELL
Aiton Caldwell aktywnie wypatruje akwizycji rynkowych

Profil biznesowy
Aiton Caldwell to przedstawiciel branży telekomunikacyjnej oraz spółka giełdowa notowana na rynku alternatywnym NewConnect (ticker: AIT), prowadzonym przez warszawską Giełdę Papierów Wartościowych.

Spółka operuje w segmencie SME czyli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, a jej oferta obejmuje usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne, świadczone pod dwoma markami własnymi - FCN i Datera. Usługi oferowane pod brandem FCN kierowane są przede wszystkim do mikroprzedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw, natomiast pod szyldem Datera do firm o średniej wielkości.

Otoczenie rynkowe
Spółka podlega tym samym presjom i bolączkom jak pozostałe podmioty sektora telekomunikacyjnego, mierząc się jednocześnie zarówno z inflacją, niepewnością gospodarczą związaną z wojną trwającą za naszą wschodnią granicą, jak również z podwyższonymi stopami procentowymi. Ten ostatni czynnik nie wpływa jednak bezpośrednio na stronę operacyjną samej spółki, gdyż nie posiada ona kredytów i związanego z nimi zadłużenia. Niemniej w ujęciu całej branży wspomniane uwarunkowania rynkowe powodują często zauważalne świadome wstrzymywanie decyzji inwestycyjnych przez poszczególne podmioty.

W zakresie ram regulujących codzienną działalność Aiton Caldwell to są one nakładane przez liczne instytucje. Przede wszystkim Urząd Komunikacji Elektronicznej oraz ze względu na status publiczny także Komisję Nadzoru Finansowego, ale również Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Konkurencyjność i cele strategiczne
Spółka kieruje się przede wszystkim perspektywą poszczególnych klientów, szczególnie istotną w segmencie SME, przykładając dużą uwagę do właściwej komunikacji i odpowiedniego reagowania na potrzeby drugiej strony. Aiton Caldwell systemowo wyspecjalizował się w tego typu działaniach, co wydaje się oczywistym kluczem nie tylko do utrzymania dotychczasowych klientów, ale przede wszystkim do zainteresowania stałą współpracą zupełnie nowych.

Poza wspomnianą wyżej pespektywą spółka dostrzega także dwa inne istotne kierunki dalszego rozwoju. Pierwszym z nich jest systematyczny wzrost organiczny w oparciu o sprzedaż rozwiązań telekomunikacyjnych zintegrowanych z jak największą liczbą systemów zewnętrznych (CRM, ERP, marketplace, platformy e-commerce, platformy integracyjne), które umożliwią klientom swobodne korzystanie z usług głosowych niezależnie od branży, w której operują. Drugim kierunkiem są konsolidacje rynkowe i planowane przejęcia innych podmiotów z branży, z którymi spółka także wiąże spore nadzieje.

Akwizycje rynkowe to niewątpliwie strategiczny kierunek, w którym Aiton Caldwell zamierza podążać. Przeprowadzenie tego typu transakcji daje możliwość skokowego zwiększenia liczby obsługiwanych klientów, a w konsekwencji także skokowego zwiększenia generowanych przychodów. Obecnie rynek telekomunikacyjny podlega bardzo silnej konsolidacji, co na poziomie operatorów telekomunikacyjnych widoczne jest poprzez obecność na rynku czterech głównych operatorów komórkowych, przy jednoczesnych czterech tysiącach wpisów do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Warto przy tym zauważyć, że wspomniana konsolidacja rynkowa spowodowała, że praktycznie nie istnieją już operatorzy telekomunikacyjni średniej wielkości, gdyż stali się oni w międzyczasie częścią grup związanych z czterema głównymi operatorami komórkowymi.

Zrealizowanie celu akwizycyjnego oznaczać będzie prawdopodobnie szybki powrót na ścieżkę dotychczasowej rentowności, którą spółka podążała przez wiele wcześniejszych lat. Należy także podkreślić fakt, że Aiton Caldwell działa w sektorze telekomunikacyjnym już blisko 20 lat, rozumiejąc doskonale potrzeby rynku i wypracowując w tym czasie własne procesy, które dają wymierne możliwości i gotowość spółki do dalszego skalowania prowadzonej działalności.

Jak zaznacza spółka zrealizowanie celu akwizycyjnego musi odbyć się w sposób mądry czyli przeprowadzony z poszanowaniem perspektywy drugiej strony, a nie ograniczając się jedynie do osiągnięcia własnych, często odmiennych od podmiotu przejmowanego, subiektywnych korzyści.

Aiton Caldwell zakłada przy tym akwizycję w modelu konsolidacji poziomej czyli przejmowanie podmiotów z branży o podobnej wielkości, mierzonej przychodami rocznymi na poziomie od dwóch do pięciu milionów złotych. Jednoczenie spółka planuje finalizację optymalnie dwóch tego typu transakcji akwizycyjnych z horyzontem czasowym do końca tego roku.

O biznesie telekomunikacyjnym oraz planowanych działaniach akwizycyjnych i perspektywach rozwoju spółki Aiton Caldwell SA mówił w niedawnej rozmowie z RelacjeRynku.pl Agencja Relacji Inwestorskich w studiu Comparic24.TV Prezes Zarządu Aiton Caldwell SA – Rafał Pietrzak. Nagranie jest dostępne na kanale YouTube RelacjeRynku.
---
Zamieszczane treści mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny i są zawsze wyrazem osobistych poglądów ich autora. Nie stanowią one ani w części ani w całości "rekomendacji" w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne dokonywane na podstawie publikowanych treści.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.