RelacjeRynku

AITON CALDWELL notuje w II kw. 2022 r. przychody 2,133 mln zł

Long
NEWCONNECT:AIT   AITON CALDWELL
Aiton Caldwell notuje w II kw. 2022 r. przychody na poziomie 2,133 mln zł

Aiton Caldwell SA w drugim kwartale 2022 roku kontynuował gorszy wynikowo okres, zapoczątkowany w trzecim kwartale ubiegłego roku, notując przychody netto ze sprzedaży na poziomie 2 132 858 zł, oznaczające spadek o 1,62% wobec pierwszego kwartału 2022 roku oraz o 41,53% wobec analogicznego okresu 2021 roku. Na relatywnie niższą, niż w ubiegłym roku, sprzedaż wpływ miały obniżenia stawek za zakańczanie połączeń w sieciach stacjonarnych (FTR) oraz mobilnych (MTR), wprowadzone aktem delegowanym Komisji Europejskiej z 18 grudnia 2020 roku, o czym spółka regularnie informowała w poprzednich raportach okresowych. Jednocześnie w drugim kwartale bieżącego roku spółka Aiton Caldwell zanotowała blisko 20% spadek kosztów z działalności operacyjnej wobec roku poprzedniego.

„Na wysokość przychodów w raportowanym okresie miały wpływ negatywne stymulatory gospodarcze takie jak inflacja, niepewność rynkowa i wojna w Ukrainie. Wspomniane czynniki spowodowały wyraźny spadek aktywności klientów pre-paid platformy FCN, którzy stanowią istotny odsetek klientów spółki” – podkreśla istotne uwarunkowania rynkowe Zarząd Aiton Caldwell SA.

„W związku z powyższym, w drugim kwartale 2022 roku spółka zanotowała 557 394 zł straty netto wobec 486 884 zł straty w kwartale poprzedzającym i 167 452 zł zysku w analogicznym okresie roku ubiegłego” – czytamy dalej.

„W raportowanym okresie prowadzono działania w kierunku integracji central Call-eX i Call-eX Cloud z zewnętrznymi systemami typu CRM, ERP i Marketplace. Podpisano umowę z operatorem płatności Blue Media SA na obsługę platformy prepaid FCN, celem zwiększenia bezpieczeństwa jej użytkowników oraz redukcji kosztów jej działalności. W ramach przyjętej strategii rozwoju, kontynuowano proces rozpoznania rynku usług telekomunikacyjnych dla podmiotów biznesowych, celem ewentualnego nabycia podmiotu lub podmiotów na nim operujących” – wskazano na konkretne działania podejmowane w raportowanym okresie.

Ponadto, jak informuje spółka, w drugim kwartale 2022 roku całkowita wartość sprzedaży usługi hostowanej centrali Call-eX Cloud w ramach marki Datera wzrosła o 15% względem poprzedniego kwartału, natomiast liczba klientów abonamentowych na platformie FCN wzrosła w tym czasie o ponad 10% względem pierwszego kwartału oraz o 48% względem analogicznego okresu 2021 roku.

O biznesie telekomunikacyjnym oraz planowanych działaniach akwizycyjnych i perspektywach rozwoju spółki Aiton Caldwell SA mówił w niedawnej rozmowie z RelacjeRynku.pl Agencja Relacji Inwestorskich w studiu Comparic24.TV Prezes Zarządu Aiton Caldwell SA – Rafał Pietrzak. Nagranie jest dostępne na kanale YouTube RelacjeRynku.

O Aiton Caldwell SA:
Aiton Caldwell to dostawca usług telekomunikacyjnych oraz ich integrator w oparciu o własne rozwiązania technologiczne.

Spółka oferuje systemy telekomunikacyjne IP-PBX i telefonię VoIP, przeznaczone zarówno dla małych i średnich przedsiębiorstw, jak również dla klientów korporacyjnych.

Aiton Caldwell prowadzi działalność w oparciu o dwie główne marki produktowe, którymi są Datera i FCN, dedykowane dla poszczególnych i wzajemnie uzupełniających się segmentów rynku.

Datera to centrale telefoniczne IP-PBX: stacjonarne Call-eX i chmurowe Call-eX Cloud, a także usługi głosowe SIP Trunk BIZ dla biznesu, skierowane głównie dla rynku małych i średnich przedsiębiorstw oraz największych klientów korporacyjnych, w tym telco.

FCN to platforma usługowa VoIP oferująca połączenia dla rynku masowego i mikrofirm. Oprócz wysokiej jakości, tanich połączeń telefonicznych, FCN oferuje bogaty zestaw biznesowych usług dodanych, takich jak np.: Wirtualny Faks, Wirtualna Centralka czy Telekonferencje.

Akcje Aiton Caldwell SA notowane są na rynku alternatywnym New Connect, prowadzonym przez warszawską Giełdę Papierów Wartościowych.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.