RelacjeRynku

AITON CALDWELL notuje w IV kw. 2021 r. przychody 2,265 mln zł

Long
NEWCONNECT:AIT   AITON CALDWELL
Aiton Caldwell notuje w IV kw. 2021 r. przychody na poziomie 2,265 mln zł i spadek o 6,12% k/k

Aiton Caldwell S.A. w czwartym kwartale 2021 roku kontynuował gorszy wynikowo okres, zapoczątkowany w trzecim kwartale ubiegłego roku, notując przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi na poziomie 2 264 920,68 zł, co oznacza spadek o 6,12% wobec trzeciego kwartału 2021 roku oraz o 45% wobec analogicznego okresu 2020 roku. Jednocześnie w ostatnim kwartale poprzedniego roku spółka Aiton Caldwell zanotowała 29% spadek kosztów z działalności operacyjnej w stosunku do czwartego kwartału rok wcześniej.

„Na wysokość przychodów w raportowanym kwartale wpłynęły obowiązujące od 1 lipca 2021 roku obniżone stawki za zakańczanie połączeń w sieciach stacjonarnych (FTR) oraz mobilnych (MTR). Wprowadzona aktem delegowanym Komisji Europejskiej z 18 grudnia 2020 roku aktualna stawka za zakańczanie połączeń w sieciach stacjonarnych jest ośmiokrotnie niższa od tej, na podstawie której Spółka rozliczała się przed jej zmianą” – dowiadujemy się z raportu okresowego Aiton Caldwell S.A. za czwarty kwartał poprzedniego roku.

„W związku z powyższym, w czwartym kwartale 2021 roku spółka zanotowała 537 254 zł straty netto wobec 355 924 zł straty w kwartale poprzedzającym i 149 649 zł zysku w analogicznym okresie roku ubiegłego” – czytamy dalej.

„W raportowanym okresie wydano nową generację systemów Call-eX i Call-eX Cloud, oznaczoną nazwą kodową 3.21.9, którą cechuje znacznie wyższa wydajność w zakresie obsługiwanego wolumenu użytkowników oraz połączeń. Dodatkową, istotną nowością jest pogłębiona integracja usługi SMS z funkcjami IVR i Call Center, pozwalająca na zwiększenie automatyzacji obsługi telefonicznej. Wydanie nowej generacji systemów ma kluczowe znaczenie dla planowania dalszego rozwoju oprogramowania i ekspansji na konkurencyjnym rynku ICT” – wskazano na działania podejmowane w ostatnim kwartale ubiegłego roku.

„W czwartym kwartale całkowita wartość sprzedaży usług i produktów oferowanych pod marką Datera wzrosła względem kwartału poprzedzającego o 9,87%. Liczba klientów biznesowych z segmentu SME dla czwartego kwartału także wzrosła, o blisko 1,4% względem kwartału poprzedniego i 30,8% względem czwartego kwartału ubiegłego roku” – podkreślono w dalszej części komentarza do raportu.

„W raportowanym okresie, liczba klientów abonamentowych na platformie wzrosła o blisko 5% względem poprzedniego kwartału. Największy wzrost odnotowała dedykowana firmom oferta Wirtualnej Centrali - o 15,6%. Usługa Wirtualnej Centrali to już 38% wszystkich usług abonamentowych wykupionych przez klientów na platformie FCN” – czytamy w uzupełnieniu komentarza do wyników kwartalnych.

„W raportowanym okresie prowadzono działania w kierunku integracji central Call-eX i Call-eX Cloud z zewnętrznymi systemami CRM. W efekcie, w czwartym kwartale udostępniono Klientom integrację z systemem CRM dla placówek medycznych e-Recepcja, a w najbliższej przyszłości oferta integracji zostanie poszerzona też o system dla kancelarii i działów prawnych Advisor247” – informuje Zarząd Aiton Caldwell S.A.

O Aiton Caldwell S.A.:
Aiton Caldwell to dostawca usług telekomunikacyjnych oraz ich integrator w oparciu o własne rozwiązania technologiczne.

Spółka oferuje systemy telekomunikacyjne IP-PBX i telefonię VoIP, przeznaczone zarówno dla małych i średnich przedsiębiorstw, jak również dla klientów korporacyjnych.

Aiton Caldwell prowadzi działalność w oparciu o dwie główne marki produktowe, którymi są Datera i FCN, dedykowane dla poszczególnych i wzajemnie uzupełniających się segmentów rynku.

Datera to centrale telefoniczne IP-PBX: stacjonarne Call-eX i chmurowe Call-eX Cloud, a także usługi głosowe SIP Trunk BIZ dla biznesu, skierowane głównie dla rynku małych i średnich przedsiębiorstw oraz największych klientów korporacyjnych, w tym telco.

FCN to platforma usługowa VoIP oferująca połączenia dla rynku masowego i mikrofirm. Oprócz wysokiej jakości, tanich połączeń telefonicznych, FCN oferuje bogaty zestaw biznesowych usług dodanych, takich jak np.: Wirtualny Faks, Wirtualna Centralka czy Telekonferencje.

Akcje Aiton Caldwell S.A. notowane są na rynku alternatywnym New Connect, prowadzonym przez warszawską Giełdę Papierów Wartościowych.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.