RelacjeRynku

AITON CALDWELL zawiera umowę na drodze akwizycji rynkowych!

Long
NEWCONNECT:AIT   AITON CALDWELL
Aiton Caldwell S.A. czyli spółka z sektora telekomunikacyjnego, notowana w alternatywnym systemie giełdowym NewConnect, poinformowała o zawarciu w dniu 20 lipca umowy w sprawie doradztwa transakcyjnego – buy side z poznańską firmą CMT Advisory Sp. z o.o.

Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie na rzecz Aiton Caldwell usług doradztwa finansowego i organizacyjnego zmierzających do dokonania transakcji mającej na celu nabycie innego, jeszcze nieskonkretyzowanego, przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego lub jego zorganizowanej części celem poszerzenia bazy klientów biznesowych, na rzecz których Aiton Caldwell mógłby świadczyć usługi teleinformatyczne – dowiadujemy się z raportu bieżącego spółki działającej w branży telekomunikacyjnej.

Warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów – czytamy ponadto w uzupełnieniu komunikatu giełdowego.

Powyższa informacja jest naturalną konsekwencją strategii biznesowej, przyjętej przez Zarząd Aiton Caldwell, której głównym celem jest przeprowadzenie akwizycji rynkowych innych podmiotów działających w tym samym sektorze. O obranej drodze, związanej z planowanymi przejęciami rynkowymi mówił niedawno w rozmowie z RelacjeRynku.pl Agencja Relacji Inwestorskich na antenie telewizji biznesowej Comparic24.TV Rafał Pietrzak – Prezes Zarządu Aiton Caldwell S.A.

O Aiton Caldwell S.A.:
Aiton Caldwell to dostawca usług telekomunikacyjnych oraz ich integrator w oparciu o własne rozwiązania technologiczne.

Spółka oferuje systemy telekomunikacyjne IP-PBX i telefonię VoIP, przeznaczone zarówno dla małych i średnich przedsiębiorstw, jak również dla klientów korporacyjnych.

Aiton Caldwell prowadzi działalność w oparciu o dwie główne marki produktowe, którymi są Datera i FCN, dedykowane dla poszczególnych i wzajemnie uzupełniających się segmentów rynku.

Datera to centrale telefoniczne IP-PBX: stacjonarne Call-eX i chmurowe Call-eX Cloud, a także usługi głosowe SIP Trunk BIZ dla biznesu, skierowane głównie dla rynku małych i średnich przedsiębiorstw oraz największych klientów korporacyjnych, w tym telco.

FCN to platforma usługowa VoIP oferująca połączenia dla rynku masowego i mikrofirm. Oprócz wysokiej jakości, tanich połączeń telefonicznych, FCN oferuje bogaty zestaw biznesowych usług dodanych, takich jak np.: Wirtualny Faks, Wirtualna Centralka czy Telekonferencje.

Akcje Aiton Caldwell S.A. notowane są na rynku alternatywnym New Connect, prowadzonym przez warszawską Giełdę Papierów Wartościowych.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.