RelacjeRynku

AITON CALDWELL notuje w I kw.22 przychody 2,168 mln zł (-4,86%)

Long
NEWCONNECT:AIT   AITON CALDWELL
Aiton Caldwell notuje w I kw. 2022 r. przychody na poziomie 2,168 mln zł i spadek o 4,86% k/k

Aiton Caldwell S.A. w pierwszym kwartale 2022 roku kontynuował gorszy wynikowo okres, zapoczątkowany w trzecim kwartale ubiegłego roku, notując przychody netto ze sprzedaży na poziomie 2 167 917 zł, co oznacza spadek o 4,86% wobec czwartego kwartału 2021 roku oraz o 49% wobec analogicznego okresu 2021 roku. Jednocześnie w pierwszym kwartale bieżącego roku spółka Aiton Caldwell zanotowała 29% spadek kosztów z działalności operacyjnej w stosunku do analogicznego okresu rok wcześniej.

„Na wysokość przychodów w raportowanym kwartale wpłynęło ponowne obniżenie stawek za zakańczanie połączeń w sieciach stacjonarnych (FTR) oraz mobilnych (MTR) z dniem 1 stycznia 2022 roku. Wprowadzona aktem delegowanym Komisji Europejskiej z 18 grudnia 2020 roku aktualna stawka za zakańczanie połączeń w sieciach stacjonarnych jest ponad dwunastokrotnie niższa od uśrednionej stawki, na podstawie której Spółka rozliczała się przed 1 lipca 2021” – dowiadujemy się z raportu okresowego Aiton Caldwell S.A. za pierwszy kwartał 2022 roku.

„Dodatkowymi czynnikami, które bezpośrednio i pośrednio wpłynęły na wysokość przychodów Spółki w raportowanym okresie była rosnąca inflacja oraz niestabilność podatkowa, wywołana wejściem w życie tzw. „Polskiego Ładu” z początkiem roku. Niepewność na rynku wzmogła także rozpoczęta w lutym przez Rosję wojna w Ukrainie. Znalazła ona odzwierciedlenie w ograniczonej aktywności biznesowej przedsiębiorstw (kluczowych odbiorców usług Spółki) w raportowanym okresie” – wyjaśnia szczególne uwarunkowania rynkowe Zarząd Spółki.

„W związku z powyższym, w pierwszym kwartale 2022 roku Spółka zanotowała 486 884 zł straty netto, wobec 525 836 zł straty w kwartale poprzedzającym i 299 982,10 zł zysku w analogicznym okresie roku ubiegłego” – czytamy dalej.

„Do oferty marki wprowadzono płaską taryfę na rozmowy typu no-limit (bez ograniczeń liczby i czasu trwania połączeń wychodzących). To jedna z pierwszych ofert tego typu na rynku. Jest ona kierowana wyłącznie dla abonentów wirtualnej centrali Call-eX Cloud. Wprowadzono również nowe, duże pakiety minut odpowiednie dla firm korzystających z rozwiązań Datera dla usług call center. W pierwszym kwartale całkowita wartość sprzedaży usług oferowanych pod marką Datera Call-eX Cloud wzrosła względem kwartału poprzedzającego (o 8,58%)” – wskazano na działania podejmowane w pierwszym kwartale bieżącego roku.

„W pierwszym kwartale, liczba klientów abonamentowych na platformie FCN wzrosła o ponad 9% względem poprzedniego kwartału (i ponad 30% względem analogicznego okresu ubiegłego roku). Największy wzrost odnotowały nowe oferty: FCN250, FCN500 i FCN1000 (aż o 154%)” – podkreślono w dalszej części komentarza do raportu.

„W raportowanym okresie prowadzono działania w kierunku integracji central Call-eX i Call-eX Cloud z zewnętrznymi systemami CRM/ERP/Marketplace. W ramach przyjętej strategii rozwoju, kontynuowano proces rozpoznania rynku usług telekomunikacyjnych dla podmiotów biznesowych, celem ewentualnego nabycia podmiotu lub podmiotów na nim operujących” – informuje Zarząd Aiton Caldwell S.A.

O Aiton Caldwell S.A.:
Aiton Caldwell to dostawca usług telekomunikacyjnych oraz ich integrator w oparciu o własne rozwiązania technologiczne.

Spółka oferuje systemy telekomunikacyjne IP-PBX i telefonię VoIP, przeznaczone zarówno dla małych i średnich przedsiębiorstw, jak również dla klientów korporacyjnych.

Aiton Caldwell prowadzi działalność w oparciu o dwie główne marki produktowe, którymi są Datera i FCN, dedykowane dla poszczególnych i wzajemnie uzupełniających się segmentów rynku.

Datera to centrale telefoniczne IP-PBX: stacjonarne Call-eX i chmurowe Call-eX Cloud, a także usługi głosowe SIP Trunk BIZ dla biznesu, skierowane głównie dla rynku małych i średnich przedsiębiorstw oraz największych klientów korporacyjnych, w tym telco.

FCN to platforma usługowa VoIP oferująca połączenia dla rynku masowego i mikrofirm. Oprócz wysokiej jakości, tanich połączeń telefonicznych, FCN oferuje bogaty zestaw biznesowych usług dodanych, takich jak np.: Wirtualny Faks, Wirtualna Centralka czy Telekonferencje.

Akcje Aiton Caldwell S.A. notowane są na rynku alternatywnym New Connect, prowadzonym przez warszawską Giełdę Papierów Wartościowych.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.