Comparic

Action - aktualizacja prognoz doprowadza do spadków

GPW:ACT   ACTION
77 obejrzeń
0
Na drugim biegunie znalazł się Action. Akcje spółki doznały gwałtownej przeceny, która na zamknięciu sesji sięgała niemal 17%, a obroty były jednymi z najwyższych od początku roku. Powodem spadków była informacja o aktualizacji prognoz wyników finansowych do 2024 roku. Najbliższe prognozy za trzeci kwartał zakładają stratę w ujęciu EBITDA na poziomie –1,7 mln zł. Natomiast w przyszłym roku wynik ten ma rosnąć do 16,1 mln zł, a w kolejnym roku do ponad 18 mln zł. Przychody mają rosnąć do 1,54 mld zł w przyszłym i do 1,61 mld zł w 2020 roku. Spółka w komunikacie podała, że konieczność aktualizacji prognozy wynika z faktu wydłużającego się trwania postępowania sanacyjnego i zdarzeń, które wystąpiły po publikacji poprzedniej prognozy tzn. likwidacja spółki zależnej Action Europe i szacowany. Na wykresie widać dużą słabość i wzrosty trwające od maja do sierpnia zostały już niemal w całości wymazane.
Sprawdź największy polski portal traderski - http://comparic.pl i dołącz do najbliższej edycji konferencji InvestCuffs! http://expo.investcuffs.pl. Do zobaczenia w Krakowie!

Komentarze