RelacjeRynku

ACTION – burzliwa przeszłość ale i dobre perspektywy

Long
GPW:ACT   ACTION
Profil spółki
ACTION (ACT) – jeden z czołowych polskich dystrybutorów sprzętu IT oraz RTV/ AGD , jak również znaczący producent sprzętu komputerowego. Sprzedaż hurtową prowadzi poprzez sieć sklepów własnych i obcych oraz poprzez kanały e-commerce – głównie na terenie kraju. Od 15 lat spółka jest notowana na głównym rynku GPW i aktualnie wchodzi w skład indeksu sWIG80 .

Wykres i sytuacja techniczna
Od 2,5 miesiąca kurs spółki porusza się w przedziale pomiędzy 13,70 zł (obecne wsparcie) a 17,65 zł. Najbliższy opór to dotychczasowe wsparcie wynikające z profilu wolumenu na poziomie ok. 15,10 zł. Warto zwrócić uwagę na średnie kroczące 50-sesyjne i 100-sesyjne, które w przeszłości dostarczały istotne sygnały techniczne. Obecnie kurs zbliża się do poziomu tej drugiej (MA100), która jeszcze na początku września dała mocniejszy impuls wzrostowy. Oscylatory schłodzone i gotowe do odreagowania ostatnich spadków.

Analiza wynikowa
W ujęciu rocznym widać, że przychody Grupy Action, po bardzo dobrym okresie 2014-2015, w kolejnych latach systematycznie spadały, a w latach 2016-2019 Grupa notowała wręcz regularne straty netto. Na tym polu rok 2020 był przełomowy, nie tyle na poziomie sprzedaży (2,06 mld zł wobec choćby 3,16 mld zł jeszcze w roku 2016), lecz na poziomie zysku netto, który przekroczył poziom 185 mln zł, będąc prawie trzykrotnie wyższym od rekordowego w średnim terminie roku 2014. Było to spowodowane systematycznymi ograniczeniami kosztowymi, ale przede wszystkim mocniejszą koniunkturą całego sektora IT, szczególnie widoczną właśnie w roku pandemicznym 2020.

W ujęciu kwartalnym można dostrzec, że ostatni kwartał każdego roku jest okresem zwiększonej prosperity. Jednocześnie pierwsze dwa kwartały bieżącego roku dają prawo przypuszczać, że trwający właśnie czwarty kwartał 2021 roku okaże się nie tylko zwyczajowo najlepszy w roku, lecz także pozwoli przebić poziom analogicznego okresu rok wcześniej, kiedy to skonsolidowana sprzedaż Grupy sięgnęła poziomu prawie 650 mln zł.

Wskaźnik zysku przypadający na jedną akcję ( EPS ) na koniec 2020 roku wyniósł 10,83 zł, będąc absolutnie rekordowym na przestrzeni ostatnich lat, głownie na bazie wyników ostatniego kwartału. Patrząc na pierwsze półrocze 2021 roku można przypuszczać, że bieżący rok okaże się jeszcze lepszy.

Szanse i zagrożenia
Rok 2016 był dla spółki Action i całej Grupy Kapitałowej Action wyjątkowo trudny wynikowo i organizacyjnie. W efekcie w połowie 2016 roku otwarto postępowanie sanacyjne, a na koniec roku zatwierdzono także układ z wierzycielami. Od tego czasu widać jednak powolne wychodzenie spółki i całej Grupy Action na prostą, wsparte kontynuowaniem polityki ograniczania kosztów oraz minimalizowania osiąganych strat. Prawdziwym „triggerem” wynikowym na przestrzeni ostatnich lat był poprzedni rok, kiedy to Grupa potrafiła wykorzystać mocną koniunkturę rynkową osiągając zdecydowanie wyższe niż dotychczas marże na sprzedaży.

Aktualnie wydaje się, że przed spółka i Grupą Action, po trudnym i burzliwym okresie, rysują się głównie realne szanse. Oprócz wspomnianej już koniunktury w sektorze IT należy podkreślić, że spółka wciąż porządkuje sprawy z poprzednich okresów. W chwili obecnej dochodzi należności od jednego z banków, a kwota sporu sięga ok. 175 mln zł. Dodatkowo wciąż nierozstrzygnięte są zaszłości podatkowe VAT i CIT , których łączna wartość na dzień 30.06.2021 roku wyniosła ponad 18 mln zł (spółka utworzyła wcześniej stosowne rezerwy na zobowiązania pomniejszone o redukcję prawomocnie zatwierdzonego układu z wierzycielami oraz dokonane już spłaty rat układowych).

O ile realizacja postępowania układowego oraz stały monitoring nad efektywnością procesów biznesowych (w tym minimalizacją kosztów bieżących) wychodzi Grupie dobrze to warto podkreślić, że naprawdę duże perspektywy rozwojowe wciąż rysują się przed wielobranżową platformą e-commerce Sferis.pl, której właścicielem jest Grupa Action. Cała polska branża e-commerce stale rozwija się w tempie kilkunastu procent rocznie, a to może być także dodatkowo naturalne paliwo napędowe do wzrostu biznesu całej Grupy Action.

Aktualna wycena
Obecnie wycena rynkowa Action S.A. wynosi ok. 280 mln zł, plasując firmę w ogonie indeksu sWIG80 . Jednocześnie wskaźnikowo C/Z (1,20) to obecnie najatrakcyjniejsza wycena wśród wszystkich spółek wchodzących w skład wspomnianego indeksu małych spółek.

Spółka oczywiście wciąż dźwiga na sobie bagaż minionych lat, lecz jednocześnie coraz lepiej rokuje na przyszłość, a oczywista koniunktura rynkowa branży IT i jednoczesne ukierunkowanie na sektor e-commerce zdają się dodatkowo sprzyjać.
---
Zamieszczane treści mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny i są zawsze wyrazem osobistych poglądów ich autora. Nie stanowią one ani w części ani w całości "rekomendacji" w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne dokonywane na podstawie publikowanych treści.